وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:
نام ونام خانوادگي:
مدرک تحصیلی:
سابقه استخدام:
تلفن :
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: