وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: شهر حسن آباد ياسوكند جنب بخشداري
شماره تلفن اداره: 08724822301
شماره فاكس: 08724822301
كدپستي: 6653138352
کروکی: